Skip Navigation Links
Domů
Články
Kázání a rozbory
Odkazy
Stáhněte si
Mapa stránek
Kázání a rozbory
Srovnání učení Katechismu katolické církve (1992) (KKC) s učením Bible Tento dokument si neklade za cíl rozebrat dopodrobna celé učení KKC. Hlavním smyslem je vyznačit ty nauky, které se od Písma odchylují a které lze snadno prověřit v konfrontaci s Biblí, aniž by po čtenáři byly vyžadovány hluboké znalosti Písma.
Křesťanská jednotaCo všechno může znamenat slovo jednota? Tato otázka je důležitá, protože jeden může říkat to, druhý ono, a dojde ke sporům a tyto spory mohou jednotu narušit. Většině z nás by se totiž líbilo, kdyby ti ostatní byli jednotni s námi. Zkusme tedy najít základní minimum, které určuje křesťanskou jednotu.
Vylučování z církveNěkteří se mě ptali, co jsem měl na mysli výrokem v kázání o jednotě, že některé hříchy není třeba odpouštět. Jsou to hříchy, které přímo souvisí s tímto tématem. Pokud se někdo proti vám vážně proviní a evidentně nestojí o odpuštění, není třeba mu odpouštět.
Duchovní dospělostNejdříve se podívejme, jakým způsobem je dospělost chápána obecně. Podle Slovníku spisovného jazyka českého je dospělým ten, jehož tělesný i duševní vývoj je ukončen, který se vyvinul, dorostl. Vedle toho se ještě rozlišuje pohlavní dospělost a dospělost před zákonem.
Křesťanské shromažďováníVí každý, proč se mají křesťané scházet? Otázka nezní tak, zda každý ví o tom, že se má scházet. V Bibli lze nalézt několik textů, které nás k tomu nabádají. Já se však ptám po celém smyslu - proč to po nás Bůh chce?
Jsme svědky Ježíše KristaMnoho lidí ve světě vydává svědectví o sobě. Okolnímu světu dávají na odiv své bohatství, vzdělání, krásu, úspěch a podobné věci. Nechme tyto lidi s jejich svědectvími na pokoji, a společně se podívejme, jaká je situace mezi těmi, kteří se hlásí ke křesťanství.
Jaký je vztah křesťanství k desateru Božích přikázání?Řada církví zahrnula deset přikázání do křesťanského kánonu jako jeho nedílnou součást. Zkusme se podívat, nakolik je takové zařazení oprávněné.
TrojiceZnám jen málo témat, kolem kterých by se vedly tak dlouhé a vášnivé diskuse jako kolem Boží trojice - tedy Otce, Syna a Svatého Ducha. Pro některé věřící je toto téma téměř otázkou života a smrti - domnívají se, že kdyby změnili svou představu, zpronevěřili by se Bohu. Dokonce jsem slyšel i názor, že ti a ti věřící nejsou křesťany, protože neuznávají Trojici.
Pokrytectví v sexuU různých náboženských skupin můžeme nalézt specifický přístup k rozporu mezi domnělou Boží vůlí a lidskou potřebou, nebo tužbou. Pro demonstraci jsem si vybral citaci z Katechismu katolické církve, protože je jednak veřejně a snadno dostupný, jednak je na něm dobře vidět rozpolcenost mezi představami a jejich řešením.
Webmaster: Zbyšek