Pryč se ScrollLockem!
ScrollLock Haters

založeno 199? jste náš počítadlo sympatizantů sympatizant


English

Skip Navigation Links
[SLH]
Vědecké práce
Pohádky
Členové klubu
Diskuse
Archiv
Ostatní
Mapa
Protože se naše žoviálně-demagogické haterstvo Čech a Moravy cít povinováno
vrhnout po svých drahých spoluobčanech hromádku předvolebních slibů,
seznamte se prosím s naším volebním programem

[SLH]PROSAZUJE PROGRAM PRVNÍ POMOCI OBČANŮM

 1. Ke snížení nezaměstnanosti - postupně omezovat počet pracovních hodin v týdnu až na 35 při zachování reálné mzdy a v souladu s růstem produktivity práce.
  Jak na to: Firma 17 jewels, která vyhrála konkurs na výrobu Anti-SL kleštiček, stále hledá zaměstnance. Jakmile si pracovník vyrobí svůj daný počet kleštiček, může jít domů. V souladu s trendem růstu produktivity práce v ostatním světě postupně poroste norma na počet vyrobených kleštiček, při zachování stejné mzdy.

 2. Změna konstrukce daně z přidané hodnoty - snížení ceny zboží: tuto daň u energií snížit na 5%, zrušit jí u základních potravin (mléko, chléb, maso, A-SL vakcína atd.) a zavést regulaci jejich cen.
  Co z toho: Zlikvidovaní výrobci potravin se rádi vrátí do státem dotovaných družstev, případně nastoupí k budovatelské práci ve firmě 17 jewels.

 3. Spotřební daň na přepychové zboží ve výši 30%, aby více platili ti občané, kteří mají přebytek prostředků.
  O čem to je: Zvýšená daň se bude týkat především těch, kteří si budou udržovat na svých klávesnicích ScrollLock. Daň se vyměří z ceny celého počítače, tiskárny, scaneru, faxu, telefonu, stolu, kanceláře a automobilu. Kdo něco z toho nebude mít, cena se odhadne podle cen běžných na trhu. Kdo nebude chtít pracovat, dostane peníze od bohatých.

 4. Majetková přiznání a progresivní daň z neproduktivně užívaných velkých majetků ve stupnici od 5% do 60% (u miliardového majetku). Tato daň i povinnost podat přiznání by se netýkala majetků do 10 milionů a produktivních investic.
  Jaká bude praxe: Produktivitu investic bude zásadně posuzovat ÚV [SLH], přičemž ty největší majetky jsou již ze své podstaty neproduktivně užívány a budou se postupně zabavovat tak dlouho, až nikdo nebude mít nic. Po záboru majetku se dodatečně vyměří daň.

 5. Automatická pololetní valorizace důchodů a sociálních dávek v pevných termínech a podle míry inflace.
  Kde na to vzít: Viz body 3 a 4, a dále podle hesla, co se nedá splnit, dá se aspoň slíbit.

 6. Daňové úlevy mladým manželstvím ve výši poloviny daňových povinností s dalšími úlevami na každé narozené dítě.
  Máme rádi zvířata: Mladí manželé jsou povinni vychovat ze svých dětí řádné vojáky na obranu naší vlasti před zlým milovníkem ScrollLocků. Přelidnění se bát nemusíme, protože vojáci padnou ve spravedlivé válce proti ScrollLocku.

 7. Státní nevratné půjčky na výstavbu bytůaž do výše 450 000 korun a zvýšení státního příspěvku ke stavebnímu spoření na 7 500 Kč měsíčně.
  Je to mnoho? Není. Protože chybějící peníze vytiskne naše státní tiskárna cenin, v důsledku čehož se peníze znehodnotí natolik, že daný slib bude možno s přehledem splnit.

 8. Státní garance bydlení na úrovni minimálního bytového standardu. Stát by měl působit na hospodárnou výstavbu bytů tak, aby cena každého bytu byla minimálně o 30% nižší než v současnosti odstraněním neproduktivních výdajů, např. přemrštěných odměn manažerů.
  Heslo dne: už neplatí, jak si kdo ustele, tak si lehne, ale stát bude stlát za vás. Levnější byty budou stavěny vězni výhradně ze zabavených prefabrikovaných ScrollLocků, protože jinou možnost na splnění tohoto slibu nevidíme.

 9. Zastavit zvyšování nájemného a cen energií do r. 2000 a postupně omezovat výdaje občanů na zdravotnictví.
  Uskrovněme se: V zemljankách je nejlevnější nájemné, dále můžeme zaručit, že nejlevnější bude energie pracovníků vyrábějících Anti-SL kleštičky, a kdo nemarodí, nevydává peníze za lékaře.

 10. Vrátit lidu to, co bylo ukradeno. [SLH] může dokumentovat, že různými formami bylo rozkradeno a prohospodařeno nejméně 465 miliard ScrollLocků. Potrestáním největších ScrollLockových trestných činů je možno vrátit občanům jistotu, že existuje spravedlnost.
  Jak 100hoven: Všeholid bude příkladně potrestán za svou hloupost. Komu není rady, tomu není vzájemné hospodářské pomoci. Jakákoliv podobnost s komunistickým programem zde končí.

-Zbyšek-
Webmaster: Zbyšek