Pryč se ScrollLockem!
ScrollLock Haters

založeno 199? jste náš počítadlo sympatizantů sympatizant


English

Skip Navigation Links
[SLH]
Vědecké práce
Pohádky
Členové klubu
Diskuse
Archiv
Ostatní
Mapa
Jak to všechno začalo

spýtali sme sa prezidenta [ScrollLock Haters] pána Jindřicha Vídenského. Hmm, ale asi ideme na vec moc zhurta, bez toho, aby sme objasnili, z akého dôvodu sme vlastne špičkového predstaviteľa klubu oslovili.

V decembri 1996 [ScrollLock Haters] oslávili významné jubileum svojho vzniku, preto sa naša tlačová agentúra rozhodla vyspovedať predáka statočných Haterov. Trochu sme sa báli, či si táto zaneprázdnená osobnosť nájde voľnú chvíľku vo svojom nabitom programe. V ústrety nám však vyšiel celý sekretariát pána prezidenta a tak sme sa v jeden zimný podvečer ocitli v útulnej, hoci spartánsky zariadenej pracovničke najvyššieho. Niekoľko originálov Rembrandta na stenách a tíško znejúca klasická hudba svedčia o vytríbenom vkuse jej majiteľa. Aj fontána s trblietavou vodou a kŕdlikom rozkošných labutí v strede miestnosti pomáha dotvárať kľudnú atmosféru. Keď sme prešli po perzskom koberci s príjemne hustým vlasom až k masívnemu dubovému stolu na konci miestnosti, zostali sme mlčky stáť v posvätnej úcte. Oproti nám sedel tridsiatnik sympatického zovňajšku. Áno, je to on. Prezident. Muž, ktorý vie čo chce.

Sedí s prívetivým úsmevom na perách, pohľad má zasnene upretý do diaľky a rozmýšľa (ako sme sa dozvedeli neskôr, je to jedna z najúčinnejších metód v boji proti ScrollLocku). Po slabej štvrťhodinke vstáva, podáva nám pravicu a usádza nás do pohodlných kluboviek. Vtipne dodáva, že iný nábytok určený k sedeniu než klubovky nie je v klube [ScrollLock Haters] povolený. Reagujeme búrlivým smiechom. Jediným tlesknutím privoláva hostesky ladných tvarov, ktoré prinášajú poháre s Anti ScrollLock vakcínou. Vidiac údiv na našich tvárach veselo poznamenáva, že pán Bobek nezaháľa a vo výkone svojej funkcie nezaspal na vavrínoch.

Súc mužom činu, bez otáľania sa pýta na účel našej návštevy. Je zrejmé, že prezident je v dobrom rozmare a tak neváhame a od boku pálime prvú - a ako sme zistili neskôr aj poslednú - zákernú otázku.

"Ako to všetko začalo?"

"Nuž, bol to úplne nenápadný začiatok veci, ktorá chytila priam lavínovitý priebeh", hovorí hlava klubu."Od istého času ma veľmi trápil pocit, že čosi nie je v poriadku. Neustále som rozmýšľal, čo sa deje, prečo mám tie divné dojmy. Až raz som tomu prišiel na koreň. Niečo dôležité som robil na počítači a práca mi vôbec nešla od ruky, čo nebývalo mojím zvykom. Naopak, mne vždy práca išla od ruky. Čím ďalej, tým lepšie. A vtedy som ho zbadal. Krčil sa na klávesnici medzi PrintScreenom a Pause. Kto? Predsa ScrollLock!"

Chcem sa čosi spýtať, no prezident ma ostrým pohľadom a ráznym kývnutím ruky umlčí.

"Vyvstala otázka, čo ďalej. Už mi bolo jasné kto, respektíve čo je pôvodcom všetkého zla. Lenže, ako postupovať proti ľútemu nepriateľovi? Ako presvedčiť masy o pravdivosti mojich myšlienok? Dlho som sa nad tým trápil, až raz prišiel spásonosný nápad. Čítajúc konferenciu Usermail.42 siete FidoNet, môj zrak spočinul na správe Zdeňka Bohdaneckého. Za podpisom sa mu len tak hemžili hranaté zátvorky a v nich rôzne názvy. Ale veď to sú kluby, zaplesalo moje srdce. Založím klub orientovaný proti ScrollLocku!"

Opäť využívam pauzu a chcem sa pýtať, ale boss si odpije dva mocné dúšky Anti ScrollLock vakcíny a zanietene pokračuje ďalej.

"Nemal som ale s klubárčením dovtedy žiadne skúsenosti a tak som sa rovno obrátil na Zdeňka s ponukou, či by do novovzniknutého klubu nechcel vstúpiť. Bohdík nepochopil základnú myšlienku klubu a odmietol, ale obratom sa prihlásil pán Zbyšek Hlinka z Prahy - býval svojho času predsedom nadčasového klubu Ijona Tichého - a tak som ho okamžite prijal do funkcie člena korešpondenta, z ktorej sa poctivo vypracoval až na šéfa českej sekcie. Ďalej už bolo hračkou vypracovať organizačnú štruktúru klubu, rozdeliť kompetencie a spísať deklaráciu neznášanlivosti. Noví členovia sa začali len tak hrnúť, bolo treba zaviesť veľmi prísne vstupné previerky, odhalení záškodníci a infiltranti zahanbene odchádzali škodiť do iných klubov. Získali sme obrovské množstvo sympatizantov, ktorí aj keď by nezvládali pracovné nasadenie v našom klube, externe nám držia palce..."

Zazvonil ktorýsi z telefónov na stole, prezident dvakrát ostrým hlasom do sluchátka povedal áno, ospravedlnil sa nám, pozdravil nás typickým PsSL! a ráznym krokom sa na svojom elektromobile vybral ku vzdialeným dverám kancelárie. Ešte stihol dať sekretárke pokyn, aby nám poskytla pár podkladov pre článok. Dostali sme strieborný kotúčik s nápisom "História [ScrollLock Haters] Disk 1_of_52684". Z neho sme vybrali ukážku korešpondencie z prvopočiatku vzniku [SLH]:


Prvá správa Zbyška Hlinku prezidentovi [SLH]:

— USERMAIL.42 (2:422/86.1) ——————————————————————————————————————— USERMAIL.42 — From : Zbyšek Hlinka To : Jindro Vídenský Subj : Macro$oft Haters ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Ahoj, Šťastnou náhodou se mi podařilo zachytit zprávu od Jindro Vídenský pro Zdeněk Bohdanecký: ZB>> bye (President of M$ Haters) ZB>> Bohdík (,_,)e [Alt-F4] [M$ Haters] [Team AMIGA] JV> Rád by som ti ponúkol členstvo v klube [ScrollLock Haters]. Týmto ti ho JV> z funkcie tajomníka ponúkam. Klub som práve teraz založil. Som zatiaľ JV> jediný člen a zároveň som sa na prvom zasadnutí zvolil za prezidenta, JV> tajomníka, tlačového hovorcu a upratovačku. Toto som si aj regulárne JV> odhlasoval pomerom hlasov 3:1. Proti bola len upratovačka. JV> Dôvod založenia a povinnosti členov klubu: JV> Klub som založil na ochranu užívateľov výpočtovej techniky pred JV> nebezpečnou klávesou ScrollLock, ktorú vôbec nepoužívam. Podľa názoru JV> členov klubu táto klávesa zaberá na klávesnici zbytočné miesto, JV> dokonca občas zavadzia. Členovia klubu budú bojovať za jej JV> odstránenie, čím budú kladne vplývať na zníženie výrobných nákladov JV> klávesníc. Tieto sa tým pádom stanú dostupné aj pre širokú laickú JV> verejnosť. Naším cieľom je, aby sa lacné klávesnice bez ScrollLocku JV> rozdávali sociálne slabším občanom. Člen klubu je povinný počas práce JV> s klávesnicou občas stlačiť klávesy PrintScreen a Pause, aby bolo zrejmé, JV> že ScrollLock je celkom zbytočný a nepoužíva sa. V prítomnosti iných osôb JV> treba vždy dodať, že keby tam nebol, lepšie by sa stláčali klávesy okolo JV> neho. Člen klubu je takisto povinný na verejnosti sem-tam skandovať JV> "Klávesnice bez ScrollLocku zdarma bezdomovcom". To sú veľmi jednoduché JV> a ľahko dodržateľné pravidlá. Rád bych se stal členem klubu, měl bych však hned žádost o jednu výjimku. Svůj odpor vůči ScrollLocku bych vyjadřoval pouze mlčením a pasivním ignorováním klávesy. Jinak souhlasím s tím, že vypuštěním této klávesy by jistě cena klávesnic klesla citelně, proto mě tato idea nadchla. To rozdávání bezdomovcům bych přehodnotil, protože dopředu nevíme, zda se nebudeme prodejem těchto úsporných klávesnic živit. Na druhé straně nežádám žádných funkcí a předem se vzdávám svého hlasovacího práva. Bye Zbyšek. ... Co je temnější než tma? Dvě tmy. --- FMF Module * Origin: V pekle mají komunismus. Ronald Reagan. (2:420/45.10)


Prvá správa Zdeňka Bohdaneckého prezidentovi [SLH]:

— USERMAIL.42 (2:422/86.1) ——————————————————————————————————————— USERMAIL.42 — From : Zdeněk Bohdanecký To : Jindro Videnský Subj : Macro$oft Haters ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Hi Jindro! Čtvrtek, Jindro Vídenský napsal pro Zdeněk Bohdanecký: JV> Rád by som ti ponúkol členstvo v klube [ScrollLock Haters]. Týmto ti JV> ho teda z funkcie tajomníka ponúkam. Tento klub som prave teraz Zas takovej debil snad nejsem, abych se angažoval v kdejaké pi...ině*. Navíc mě ScrollLock nepřekáží. Myslím, že takovej KEV ho používá k přepínání české klávesnice. bye Bohdík (,_,)e [Alt-F4] [M$ Haters] [Team AMIGA] ... Želvička dnes přeje všem příjemný a krásný den! (anebo noc?) --- GEcho/32 1.20/Pro * Origin: ~BohdíXpoinT~ (2:420/33.17)


Prijatie Tomáša Bobka do klubu šéfom českej sekcie [SLH]:

— USERMAIL.42 (2:422/86.8)——————————————————————————————————————— USERMAIL.42 —— From : Zbyšek Hlinka To : Tomáš Bobek Subj : ScrollLock Haters ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Ahoj, Šťastnou náhodou se mi podařilo zachytit zprávu od Tomáš Bobek pro Zbyšek Hlinka: JV>> Každopádne by sa ti v najbližšom čase mal ozvať Tomáš Bobek, JV>> ktorého už ScrollLock rozčúlil až na pokraj vstupu do nášho JV>> klubu. Pravdepodobne sa bude uchádzat o post "svačináře zástupce JV>> pomocného korespondenta III. kategorie",... TB> dovolil jsem si oquotovat pana presidenta a vychytrale tak zahájit svou TB> žádost o přijetí, adresovanou šéfovi české sekce. K tomuto mě vede nechutná TB> podstata samotné existence proklaté klávesy ScrollLock, kterou jsem onehdy TB> omylem zmáčkl. Bylo to strašlivé. TB> Zlomil jsem si nehet a nečekaně podlý záblesk kontrolní ledky mi TB> způsobil psychický šok, jehož následky jsem plně seznal až při TB> neplánované výměně spodků. Uvital jsem proto existenci tohoto celosvětového TB> klubu, jehož bohulibou aktivitu mohu jen schvalovat. TB> Nevím pravda, zda ode mne není troufalé ucházet se hned přimo TB> o post svačináře zástupce pomocného korespodenta III.kategorie, nehledě TB> k tomu, že neznám ani toho korespondenta, ba ani jeho zástupce. Proto se TB> zatim považuji za pouhého kandidáta-čekatele a čekam na tvoje vyjádření. Je vidět že jsi zcela zralý pro přijetí - proto tě tedy přijímám v rámci české sekce. Slíbená funkce je tvá, a když se budeš hodně snažit, můžeš postupovat po žebříčku "svačinář zástupce pomocného korepondenta III nadkategorie", dále "... II subkategorie", pak "... II kategorie", pak "... II nadkategorie" a tak dále. S funkcí si hlavu příliš nelámej - jednak je až příliš odpovědná, jednak toho zástupce pomocného korespondenta neznám ani já - to kvůli utajení proti nepřátelům našeho klubu, kteří usilují o narušení našeho demokratického zřízení. Beztak ti z této funkce neplynou žádné odpovědnosti, ale ani práva - tedy kromě práva a čestné povinnosti všude provolávat "Pryč se ScrollLockem!" BTW - měl bych však drobnou výhradu proti tvému používání češtiny (to však nijak neovlivňuje tvoje přijetí za člena klubu, ale možná v budoucím postupu) - neříká se "při výměně spodků", ale "při výměně spodek", protože slovo spodky je pomnožné a má nepravidelné skloňování, tak je musíš také řádně skloňovat. Ale můžeš samozřejmě napsat i trenek nebo slipů (podle toho, co nosíš). Bye Zbyšek. P.S. Díval jsem se do slovníku, a napsal jsi to správně. Proto se hluboce omlouvám za dezinformaci. :-) ... Co je zavinutější než Scroll? Lock. --- FMF Module * Origin: Pryč se zavinutými chumáči! (2:420/45.10)


A takto končia pokusy o infiltráciu:

— USERMAIL.42 (2:422/86.8) ——————————————————————————————————————— USERMAIL.42 — From : Jindro Vídenský To : Radovan Lacika Subj : ScrollLock Haters ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Ahoj Radovan! Radovan Lacika writes to Jindro Vidensky: JV>> No výborne, sympatizanti sú potrebni. Mohol by zastávať JV>> funkciu sympatizanta pre zisťovanie bezvýznamnosti SL JV>> v rôznych operačných systémoch. RL> Sledujem túto veľký prínos prinášajúcu debatu (aj keď nie úplne od Môžem potvrdiť, že jej prínos je nepopierateľný. RL> začiatku) a mám pre vás ( nieže by som ti vykal ) one gut message: RL> viem o jednom účelnom použití klávesy ScrollLock. To bude určite niečo pochybné... RL> Už nebudem dlhšie napínať. Z osobnej skúsenosti viem, že keď SL stlačíš RL> počas hrania hry sieťovej "Rise of the Triad" tak ťa to hodí späť do OS. No namôjveru, to už áno. Nájdu sa podobné pochybné použitia ScrollLocku. Ked už skutočne nikto nevie, čo robiť so ScrollLockom, tak mu priradí takúto neužitočnú funkciu. Veľmi pochybujem, že niekto z členov [ScrollLock Haters] by čo len raz vyskakoval zo sieťovej Rise of the Triad pomocou ScrollLocku. Aké detinské. Otázkou je, prečo je nutné vyskakovať z tejto hry do OS. Asi to súvisi s hraním hier na pracoviskách bez súhlasu zamestnávateľa, čo samo o sebe je nechutné, rovnako ako dotyčná klávesa. Preto aj mnohí vedúci pracovníci sú našimi sympatizantmi a striktne žiadajú odstránenie ScrollLocku z klávesníc, lebo zamestnanci v hojnom počte pomocou neho vyskakujú do OS, súc pristihnutí pri likvidácii spolupracovníkov v Rise of the Triad. RL> Snáď môj príspevok oceníte prípadným členstvom, aj keď úvahy RL> o členskom sa mi zdali moc nadnesené, teda výška. Tvoj príspevok členstvom nemôže byť ocenený, kedže niet pochýb o tvojich záškodníckych chúťkach spôsobovať v našom klube rozkol. Nehovoriac o tom, že vedieš zmätené reči o výške členského. Je totiž známe, že náš klub je dobrovoľný, neplatí sa žiadne členské a nedávajú sa úplatky** či už vo forme platnej meny, alebo naturálií. Bye, McStinger. [ScrollLock Haters] --- GoldED 2.40+


-TA[SLH]-

Posledná aktualizácia tejto stránky: 5.1.1997 a je pravdepodobne naozaj posledná, lebo my históriu moc nefalšujeme.

P.S. jedná sa o recesiu. Menované osoby sú výplodom našich zjavne nefunkčných mozgov a neručíme za prípadných urazených jedincov, ktorí by tu náhodou našli svoj obraz. Prípadné sťažnosti, ako aj pripomienky a návrhy môžete poslať na slhaters@slhaters.czNáš komentár:

* tfuj, písmená sme tromi bodkami nahradili v redakcii, aj keď sme pôvodne do textu nechceli zasahovať. A teraz sa môžeme vrátiť k čítaniu od toho neslušného výrazu.

** bod o úplatkoch bol z pôvodných stanov vypustený a nahradený formuláciou "členovia klubu môžu prijímať úplatky, ak ich použijú pre rozvoj klubu. Odporúčaná forma úplatku je platná mena štátu, v ktorom je úplatok prevzatý, prípadne iná platná mena iného štátu a to aj štátu, v ktorom nikdy nikto z členov [SLH] úplatok neprevzal. Neodporúča sa preberať úplatky v mongolských Tugrikoch. Je takisto možné prijať úplatok v podobe naturálií.". A teraz sa môžeme vrátiť k pôvodnému textu.

Toť otázka, na kterou v jediném exklusivním rozhovoru poskytnutém světovým médiím odpovídá sám president klubu. Ano, právě zde naleznete informace dokumentující vznik a bouřlivý rozvoj [SLH].

Chceli by ste poodhaliť tajomstvo vzniku legendami opradeného klubu?
Pýtate sa ako to všetko začalo? Hmm, tak teda

"AKO TO VŠETKO ZAČALO?"

Webmaster: Zbyšek